Get Adobe Flash player
Home Historia Parafii Dzieje Parafii w Zakrzewie.

Osada Zakrzewo powstała w czasach pogańskich. Pierwsza wzmianka o Zakrzewie pochodzi z 1432 r. W 1491 r. Zakrzewo było wsią kościelną. W 1544r. Jej właścicielami byli bracia Wojciech i Jan Zakrzewscy, później należało do dziedziców złotowskich. Mieszkańcami wsi byli zawsze Polacy. Na przestrzeni kilku stuleci wieś przechodziła różne koleje losu i wielokrotnie władze pruskie, a w okresie międzywojennym -niemieckie, podejmowały próby jej germanizacji, ale wieś zawsze pozostawała polska. W okresie międzywojennym Zakrzewo stało się prężnym ośrodkiem ruchu polskiego na Złotowszczyźnie, ?duchową stolicą polskości? w państwie niemieckim.

W latach 1903-1939 proboszczem parafii był ks. dr Bolesław Domański, pod którego wodzą Zakrzewo nie tylko walczyło o swoją tożsamość narodową, ale także przeżywało największy rozkwit. Do dzisiaj ks. dr B. Domański jest nazywany Patronem Zakrzewa.

Pierwszy kościół w Zakrzewie został wzniesiony już w 1491r. W 1511 r. powstała Parafia; kościół ten uległ zniszczeniu w 1670 r. Na jego miejscu, w 1710 r. zbudowany został nowy kościół ryglowy pw. św. Marii Magdaleny i stał do 1839r. W latach 1619-1695 kościół był filią parafii w Złotowie, lecz przy kościele zakrzewskim był kapłan komendariusz. W 1695 r. erygowano ponownie parafię, która istnieje już nieprzerwanie do dzisiaj.  Pod koniec XVII w. parafia Zakrzewo liczyła 1.200 dusz.

Obecny kościół został wzniesiony w latach 1839-1841 z kamieni polnych, w stylu neoromańskim, staraniem ówczesnego proboszcza ks. Jana Tomasza Zenona Cichockiego. Kościół został poświęcony 25 października 1841 r. , a konsekrowany 5 czerwca 1842r. Wieża kościoła została dobudowana w 1911r., w tym też roku wzniesiono nowe, neobarokowe ołtarze, witraże i organy. Kaplicę Różańcowa została wybudowana w 1922r.

Kościół posiada bogatą polichromię wnętrza przedstawiającą świętych: Kazimierza, Stanisława Kostkę i Barbarę, Paschalisa, Andrzeja Apostoła, Klemensa Hofbauera, Piusa X, Jacka,  Klary i Marcina w wykonaniu malarzy; H. Kottrupa i P. Fuhrmanna z Berlina. Obrazy na ścianach kościoła przedstawiają sakramenty święte. W ołtarzu głównym znajdują się figury świętych: Wojciecha, Wawrzyńca, Jana Nepomucena, Andrzeja Boboli oraz obraz Niepokalanej, pochodzący z XVII-XVIII w. W górnej części ołtarza znajduje się dziewiętnastowieczny obraz św. Marii Magdaleny.

Zabytkowy wystrój kościoła stanowią: rokokowa ambona z bogato dekorowanym baldachimem z II połowy XVIII w.,  ołtarze : Ukrzyżowania, Serca Pana Jezusa i Matki Bożej ( w kaplicy), chrzcielnica z doby baroku oraz ludowa rzeźba Chrystusa na krzyżu.

Za prezbiterium kościoła na niewielkim cmentarzu, znajdują się groby księży:
Władysława Paszki (proboszcz w Sławianowie), Wojciecha Semrau (proboszcza w Zakrzewie do 1903), Józefa Styp-Rekowskiego ( prezesa Związku Polaków w Niemczech w RFN w latach 1964-1969), Bolesława Domańskiego oraz powojennych proboszczów : ks. Wiktora Domachowskiego (zm. 1972r.) i ks. prałata Edmunda Radtke (zm. 1990r.)

W 1979 r. został rozebrany murowany płot otaczający kościół i założono zieleniec, w 1992 r. Przeniesiono ołtarz polowy zza prezbiterium kościoła na plac przed plebanią, a w 1992-1993 r. pokryto kościół blachą miedzianą.

21 kwietnia 1989 r. w 50-tą rocznicę zgonu ks. dra B. Domańskiego odbyły się uroczystości z udziałem ks. Prymasa Józefa Glempa, który poświęcił kaplicę ( na rozdrożu ul. Krótkiej, ks. Domańskiego i Placu Wolności) i obraz Matki Boskiej Radosnej.

6 czerwca 1992 r. w uroczystość 150-lecia konsekracji kościoła  Ojciec Święty Jan Paweł II udzielił parafii Apostolskiego Błogosławieństwa. W liście z Watykanu czytamy m.in.

?Świątynia ta jest znakiem wiernego przywiązania ludzi tej ziemi do Kościoła powszechnego, dowodem głębokiej i szczerej wiary oraz umiłowania i poszanowania dorobku pokoleń, które budowały w przeszłości zręby polskiej duchowości?.

Z parafii zakrzewskiej pochodzi wielu kapłanów, sióstr zakonnych i dwóch biskupów: Piotr Krupa ( konsekrowany 15 kwietnia 1984 r. w Kołobrzegu) i Paweł Cieślik ( konsekrowany 06 stycznia 1995 r. w Watykanie).

5 czerwca 1996 r. bp Ignacy Jeż dokonał poświęcenia nowego ołtarza.
Parafia Zakrzewo liczy ok. 3. 200 dusz. Swym zasięgiem obejmuje wsie: Czernice, Drożyska: Małe, Średnie i Wielkie, Głomsk ( gdzie znajduje się kościół filialny pw. Św. Michała Archanioła, zbudowany w 1857r.) Osowiec, Wersk i Zakrzewo.

Odpust Parafialny 22 lipca w dzień św. Marii Magdaleny.