Get Adobe Flash player
Home Ogłoszenia - Intencje mszalne

Ogłoszenia duszpasterskie

na 1. Niedzielę Adwentu – 29 listopada 2015 r.

1. Msze św.:

o g. 8,oo – ++ Józef Toczek w 34. rocznicę zgonu i Paweł Grochowski

o g.10,oo – GŁOMSK – + Joachim Braun w 4. rocznicę zgonu

o g.11,3o – z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-

wieństwo Boże w Rodzinie i gospodarstwie oraz za ++ Sylwester Radke

i Gizela Nowicka

Sumą rozpoczniemy rok Jubileuszowy Chrztu Polski w naszej Parafii.

Suma będzie ukształtowana jako msza św. dla MŁODZIEŻY

 

2. Poniedziałek (30 listopada) – święto św. Andrzeja Ap

Msza św. o g.18,oo – w pewnej intencji

 

3. Wtorek  (01 grudnia)

Msza św. o g.18,oo –  roraty – ++ Bronisław i Hildegarda Smełsz, Elżbieta Szopińska

i zmarłych z Rodziny

4. Środa  (02 grudnia)

Msza św. o g. 7,oo – ++ Kazimierz Radowski w 14. rocznicę zgonu i zmarłych z Rodziny

 

5. Czwartek  (03 grudnia) – wspom. św. Franciszka Ksawerego – I-szy czwartek miesiąca

Od g.16,oo spowiedź dla Uczniów wszystkich Szkół

O g.16,oo wystawienie Najśw. Sakramentu i prywatna adoracja – zakończenie adoracji

o g.18,oo i msza św. –  ++ Maria Feutlińska w 16. rocznicę zgonu, Ernest i Władysław

6.   Piątek  (04 grudnia) – wspom. św. Barbary – I-szy piątek miesiąca

Od g. 9,oo odwiedziny chorych i starszych Parafian z posługą sakramentalną

w     GŁOMSKU od g.16,oo okazja do spowiedzi św. a następnie o g.16,3o msza św. –

– + Helena Falba w 9. rocznicę zgonu i zmarłych z Rodziny

w ZAKRZEWIE msza św. o g.18,oo – za Żywych – z int. Parafian

Po mszy św. nabożeństwo ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa

O g.18,oo w Radawnicy suma odpustowa i procesja ku czci św. Barbary

7.   Sobota (05 grudnia) – I-sza sobota miesiąca

Msze św.: o g. 7,oo – za Zmarłych – z int. Parafian

o g.10,oo – w intencji uczestników X Sejmiku Młodzieży i Organizatorów oraz

wszystkich pracujących z młodzieżą, by służyli jej dobrym przykładem

i zawsze prowadzili drogą Chrystusowego światła

o g.18,oo – dziękczynna z prosbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne

łaski dla Gertrudy Szlum w 80. rocznicę Urodzin

Po mszy św. nabożeństwo ku czci Najświęszej Maryi Panny

8.   Niedziela  (06 grudnia) – 2. Niedziela Adwentu

Msze św.: o g. 8,oo – ++ Teresa Pydyn i Leon Betański

o g.10,oo – GŁOMSK – ++ Ambroży Ciepłuch oraz z rodziny Ciepłuch, Massel

i Heymann

o g.11,3o – ++ Agnieszka i Paweł Grochowscy

 

Ofiarami składanymi do puszek wesprzemy Kościół na Wschodzie


Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed nabożeństwem

Kancelaria parafialna będzie czynna we wtorek w g. 9,oo – 10,oo i 16,oo – 17,oo

Przy drzwiach kościoła można zaopatrzyć się w opłatki wigilijne

Zwyczajem lat poprzednich od przyszłej niedzieli, będą do nabycia świece wigilijne rozprowa–

dzane przez CARITAS (po 5 zł). W ten sposób wspieramy Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Za dwa tygodnie rozpoczną się w naszej Parafii rekolekcje adwentowe i będą trwały

do środy (16 grudnia) włącznie.  Swoje modlitwy, cierpienia i przeciwności zechciejmy

ofiarować w intencji rekolekcji prosząc o ich obfite owoce dla każdego z nas i całej Parafii

Przy drzwiach kościoła możemy nabyć  „Przewodnik Katolicki” i miesięcznik „Nasza Arka”

Za ofiary na Seminarium Duchowne, odnowienie ołtarza w Głomsku  i potrzeby Parafii

składam wdzięczne „Bóg zapłać!”

 
Więcej artykułów…